Łowisko SUMOWO

Powierzchnia: ..... hektara

Średnia głębokość: ..... m

Charakter dna: muliste z twardszymi miejscami

Liczba stanowisk: .......

Rybostan: ...........