Doba na łowisku Kapry trwa od godz. 16.00 do godz. 15.30.

Terminy łowienia inne niż wskazane powyżej prosimy ustalać bezpośrednio: info@stawypecickie.com

Rezerwacja łowiska Kapry

Rezerwuj